`t kerkkoor had een feesje in de kroeg
De kastelein dacht dat wordt vanoavond vroeg
Moar toen hi-j heel betiesde tent wol sluuten
Kreeg hi-jmet geweld gin mense nog moar buuten
en onderleiding van meneer pastoor
zong toen `t hele koor


Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie
Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie
Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie


Om 12 uur kwamen de wouten ok noar binnen
Of meneertje soms een nachtclub wol beginnen
Iedereen d`ruut of wi-j slingert jullie op de bon
Moar zo vaste as grolle en zo zat as een kanon
en onderleiding van meneer pastoor
Zong toen het hele koor


Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie
Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie
Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie


s`morgens wat het hele zootje lam
Noa een nacht vol schik en een hele hoop gezam
`t hele spul was marakels te passe
en de wouten ,zo dik als een dasse
en onder leidnig van meneer pastoor
Zong toen het hele koor


Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie
Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie
Zoependoedewi-jwa tapp'ndadoedie