Stek de kop niet in 't zand
Hol de ogen los
Want as i-j goedgeleuvig
Dan buj vaak de klos
Elken dag probeert ze wear
Of ze ow niet pakken kunt
Zi-j doet zich altied mooier veur
Terwijl 't wolven in schaapskleren bunt

Refrein:
Altied is 't al zo gewest, al doej nog zo goed ow best
Zi-j sabelt ow van harte near, moar bi-j mien lukt ze dat niet meer

Stek de kop niet in 't zand
Blief op ow qui- vive
Want as 't um eiges geet
Hol de poot moar stief
Want d'r loopt t'r heel wat rond
Die vaak lacht en knikt
Moar dan achter ow eigen rug
't Allerbeste van ow pikt

Refrein
Tussenstuk

Van hoger of leagerhand
Zelfs ower beste vrind
Want as 't um de pegels geet
Dan wekt ze ow gezwind