meestal is het zo gesteld
i-j bunt een lafbek of een held
i-j mot keihard zijn, biet van ow af
anders groaf i-j ow eigen graf
moar onder d'n ruwen bolster doar heurt een blanke pit
wie keihard is snapt gin donder woar 't 'm in zit

hard as steen, kold as stoal en sentiment, sentiment

de samenleving wurt steeds harder
de humor krig 't steeds benarder
computer die de boel bestuurd
databank die ons begluurt
moak ow gin illusies, alles draait nog steeds um geld
't bunt zo wel de zwakken die 't eerst bunt uutgeteld

hard as steen, kold as stoal en sentiment, sentiment

de coctail van 't leaven
ik zit der niet wiet neaven
besteet uut meer dan één recept
't doet der niet toe hoevöl a-j hebt
't huus wa-j in gedachten bouwd wurt pas een dreumkasteel
a-j niet alleen keihard bunt moar soms ook sentimenteel

hard as steen, kold as stoal en sentiment, sentiment

hard as steenhard as steenkold as stoalkold as stoal
hard as steenkold as stoalhard as steenkold as stoal
steen, stoal, sentiment
steen en stoal en sentimentsteen en stoal en sentiment
steensteenstoalstoalsentimentsentiment
steen en stoalsentiment
sentiment
stee stee steensentiment
stoa stoa stoalsentiment