de kraag van de jas umhoog getrokken
de handen diep in de zak gestokken
loop ik in 't middernachtelijk uur
de noordwesterstorm die loeit, 't is kold en guur

de reagen sni-jt mien in 't gezicht
moar heel in de verte brind een licht
doar mot ik weazen doar is t warm
dat is mien huus

oost west thuus best
eigen heerd is gold weerd
al bun i-j nog zo lange weggewest

de mens wil altied wat ontdekken
van 't ene noar 't andere trekken
op land, oaver water en deur de lucht
misschien veur hun omgeving of veur hunzelf op de vlucht

ik heb völle joaren rondgezworven
mien zucht noar avontuur die is bedorven
onrechtveerdigheden moakten mien ziek
moar 'k kreeg nooit geliek

oost west thuus best
eigen heerd is gold weerd
al bun i-j nog zo lange weggewest

en plotseling hebt zie 't gevonden
zie vuult zich met hun streek verbonden
zie kent mekaar, sprekt dezelfde taal

hier bunt ze thuus
oost west thuus best
eigen heerd is gold weerd
al bun i-j nog zo lange weggewest