Ik bun een olde keerl en groelijk eigenwies (bis)
En kallem an doen is altied een slecht advies

Ik bun een olde keerl, moar lig nog niet in de götte (bis)
Veur ik de tussenuut goa, duurt nog een hele hötte

Ik mag dan old wehn, moar eigenwies veur twee (bis)
Mien prestaties goat nog lange niet noar benee

Altied scherp blieven, oaveral boavenop (bis)
Meestal in een draf, moar zelden in galop

Ik bun 6x opa en doar mag ik trots op wehn (bis)
Opa weazen is 't (aller)mooiste wat ik ken