toen ik nog een jonge was, wonen ik op een boer
hele dagen hard pezen, i-j stonken noar pestvoer
en as i-j moeder om centen vroeg dan zei ze altied nee
moar of i-j centen had of niet, i-j gingen noar 't café

hee hee hee, noar 't café
hee hee hee, noar 't café

iederen zondagmorgen mos ik noar de kark
ik zag dat nooit zo zitten dus zocht ik ander wark
ik reed met mienen Sparta wel 6 keer deur 'n allee
ik kon joa niks bedenken moar inens kre'k een goed idee

hee hee hee, noar 't café
hee hee hee, noar 't café

hee hee hee, noar 't café
hee hee hee, noar 't café

moar of i-j nou in 't café zit dat help ow gin enen moer
't is joa weinig better dan pezen bi-j 'n boer