Op 't platteland bleef hullie lang verstokken
Van gas, van water, van elektrisch licht
Moar zat er iemand es een keer met brokken
Dan kennen de hele buurte wel zien plicht
't Eigen werk mos dan moar effen wachten
Alles wier geregeld met de knippe dicht

Buurvrouw Jansen was jong wduwvrouw geworden
Vri-jgezellen zaten heur achter de vodden
Met de bi-jbedoeling met eur uut te goan
Zi-j blief thuus, zi-j had die last op zich genommen
Moar met de buurt vuult zi-j zich nooit te kort gedoan

Het huulen stond ons nader, vaker dan 't lachen
Wi-j sloegen ons d'r altied dapper deur
Moar as zie een nare tied hen brachten
Gooiden wi-j d'r hand in hand de scholders veur

As't winter was en 't flink had gevroren
Had de weduwe an brandholt gin gebrek
Veur wat koffie en soms ok een jonge kloare
Von een jonge man?

As in de zommer weer een kleine wier geboren
Vroeg de buurt zich af op wie 't 't meeste lek

Het huulen stond ons nader, vaker dan 't lachen
Wi-j sloegen ons d'r altied dapper deur
Moar as zie een nare tied hen brachten
Gooiden wi-j d'r hand in hand de scholders veur