Gradus Waterpas was een vri-jgezel
't klappen van de zweppe dat kennen hi-j wel
zo af en toe ging hi-j bi-j de buurvrouw an
zien handen zaten los, moar ja doar wist zie van
hie zat eur noa tut op d'n deahl
hie vli-jen eur dale op een zak met meahl
zie gingen d'r op los en zie schreeuwen uut volle borst

(refrein)
loaw 't dink niet nuumen, 't hef toch niks um 't lief
loaw 't dink niet nuumen, dan krie'k de nekke stief
d'n eenent lup der met te koop, d'n anderen lig der met oaverhoop
loaw 't dink niet nuumen, breng moar noar de sloop

zeuven moanden later waren zie getrouwd
dus der wier ein schloss gebaut
um twee uur zat de karreke stampendvol
moar bruidegom en bruidjen waren an de rol
toen ze endelijk kwamen binnengeflitst
spølden net de organist :
"drie kleuters op een hek", moar zie schreeuwden as een gek

loaw 't dink niet nuumen, 't hef toch niks um 't lief
loaw 't dink niet nuumen, dan krie'k de nekke stief
d'n eenent lup der met te koop, d'n anderen lig der met oaverhoop
loaw 't dink niet nuumen, breng moar noar de sloop

zie woont nou met heur beiden op zien boerderi-j
alles hebt ze afbetaald, zie bunt nou vri-j
op een keer kwam de belastinginspecteur
hie wol geld van Gradus, moar den sprok der deur:
"meneer woar blijft uw BTW ?"
Gradus zei : "die spuul ik deur de plee"
hie pakken zien geweer
deur de velden klonk 't gereer weer

loaw 't dink niet nuumen, 't hef toch niks um 't lief
loaw 't dink niet nuumen, dan krie'k de nekke stief
d'n eenent lup der met te koop, d'n anderen lig der met oaverhoop
loaw 't dink niet nuumen, breng moar noar de sloop