ik hoef niet zo neudig mooi te lieken
ik hoef niet zo neudig op TV
ik hoef niet zo neudig met de eer te strieken
ik goa recht deur zee

ik hoef niet zo neudig mien uut te sloven
ik hoef niet zo neudig in de pas
ik hoef niet zo neudig de zegen van boven
ik geef altied tegengas

ik mot wel es neudig, ergens snel zun
ik mot wel es neudig, dan loop ik hard
ik mot wel es neudig, loat wi-j wel zun
alleen wanner ik zin heb dan doe ik wat

ik wil alleen moar eerlijk delen
ik wil alleen doen wat ik kan
ik wil alleen niet liegen of stealen
alleen rechttoe rechtan

ik hoef niet zo neudig onwies gaaf
ik hoef niet zo neudig uut mien dak
ik hoef niet zo neudig ik bun niet zo braaf
ik bun gin kale kak

ik hoef echt niet berestoer
ik hoeven echt niet bi-j wat ik dee
ik bun gewoon een echte boer
ik goa recht deur zee

ik mot wel es neudig, ergens snel zun
ik mot wel es neudig, dan loop ik hard
ik mot wel es neudig, loat wi-j wel zun
alleen wanner ik zin heb dan doe ik wat

'k hoef niet zo neudig flink te lieken
bi-j alles wat ik dee
ik hoef niet zo neudig boavenan te prieken
ik goa recht deur zee