gisteroavond bi-j mekaar met 'n koppel olde moaten
d'r was duudelijk besprokken um de vrouwen thuus te loaten
't ging d'r heavig hear dus kun i-j 't wel roan
um 'n uur of elf bun ik onderuut gegoan

eigenwies as ik bun he'k de fietse toch gepakt
bun 'n kear of dree op de klinkers near gesmakt
toen kon ik gin pap mear zeggen en lag doar uutgeteld
dat kon ik mien nog heupen of zi-j hebt 't mien verteld

ik bun gin achttien mear
foa'k 'n oavend te kear
dan besef ik pas wear
ik bun gin achttien mear

hoe 't kan is 'n wonder moar ik heb 't toch gered
want ik wier wear wakker in mien eigen warme bed
de wekker stond te roazen 't was al half twee
ik vuulen mien nog minder dan 't afkeurde vee

ik bun gin achttien mear
foa'k 'n oavend te kear
dan besef ik pas wear
ik bun gin achttien mear

dat was uut mien leaven zo één van die dagen
da-j merkt ik word older kan weinig mear verdragen
mien vrouw die hef now pech zi-j kan d'r niks an doen
gin geld mear in de tes ik zit zonder poen