Hee'j alle vrouwluu in dit land
D'r is iets met mien aan de hand
Ik heb iets ik wet niet wat 't is
3x Roajen, nog hei-j 't mis
't Is niet wit....'t Is niet zwart....Hoe liekt ow dat

Op stroat kik iedereen mien noa
Umda'k bi-j iedere boom wel stille stoa
Een lange jas die sloa ik um mien hen
Um te verbergen dat ik 't geheimpje ken
't Is gin bult....'t Is gin gat....Hoe liekt ow dat

Niemand wet woar ik oaver zing
't Is gin dans en 't is gin ding
I-j könt 't vuulen, soms köj 't zien
I-j könt d'r niet in kniepen en 't dut gin pien
't Is niet row....'t Is niet glad....Hoe liekt ow dat

Soms weagt 't niks, soms 100 pond
Soms in de hemel, soms onder de grond
Ja, i-j könt 't raojen, 't kwartjen vult
Ik bun een man die van zien vrouwen hult
Snap i-j now wat....Mien lieve schat....Hoe liekt ow dat