Harm van Bargs Willem varen met melk zien peerd
Zommer winter herfst en zelden ging d'r wat verkeerd
En in de winterdagen', as 't vroor en d'r lei snee
Melkbussen op de wagen en Harm die riep Allee

Moar wat d'r ok gebeuren 't peerd bleef stokstief stoan
Hie knallen met de zweppe, moar 't wol niet wieter goan
Hie ston doar veur de bosweg en hie mos en zol d'r deur
Deur diepe wagensporen en Harm die liep d'r veur

Refr.:
Harm en zien peerd genoten een zekere faam
Zie waren niet weg te denken en Fanny was heur naam
Hier volgt de conversatie tussen Harm en zien peerd
Dat ging d'r duftig op der wier wat afgereerd

Harm van Bargs Willem in discussie met zien peerd
Fanny zei niks terugge en zwaaien met de steert
Niemand die kon snappen woar Harm zien peerd hen stuurt
't Gereer ko-j van wiet heuren, 't schallen deur de buurt