wat waren wi-j nog jong, toen wi-j der an begonnen
wi-j kwamen, wi-j zagen en wi-j overwonnen
der is een tied van kommen, moar ook een toed van goan
wi-j zegt hallo - en ik zeg ajouw

joaren in 't rond, wi-j gingen van mond tut mond
heftig høken, 't bier vloag in 't rond
gewoon gin gezeur, wi-j slept ow der deur
de kop der veur wi-j donderen deur

altied met z'n vieren, wie konnen de wereld an
wat zo'k zeien, wi-j trokken ons eigen plan
't wier de hoogste tied veur 't hardste lied
al die verhalen die deren ons niet

ik zeg nou ajouw - wi-j zegt nog steeds hallo
ik stop der met - en wi-j goat deur met de show
der is een tied van kommen - moar ok een tied van goan
wi-j zegt hallo - en ik zeg ajouw

wi-j stonnen veur kabaal, 't dak dat mos der af
høken in de zaal iedereen wier maf
i-j mot niet blieven stoan altied wieter goan
ik zeg ajouw moar zal wel blieven sloan

ik zeg nou ajouw - wi-j zegt nog steeds hallo
ik stop der met - en wi-j goat deur met de show
der is een tied van kommen - moar ok een tied van goan
wi-j zegt hallo - en ik zeg ajouw