't Was nog niet laat toen ik van huus ging
Mien vrouw vroeg hoe laat bun i-j d'r weer
Ik zei wi-j hebt weer een besprekking
Zi-j zei da's de zovölste keer
Ik bun niet veur niks veurzitter
Van het dagelijks bestuur
Die taak die is soms bitter
En bovendien vreselijk duur

't Is weer es late geworden
Ik loop met de fiets an de hand
Ik stoor mien niet an verkeersborden
Ik blief netjes an de kant

Bestuurlijke verantwoordelijkheden
Die vormen ook psychisch 'n last
Wi-j leaft toch niet in 't verleden
Wi-j goat bi-j de toekomst te gast
De keus van 'n ni-je computer
En wat zo'n ding al niet kost
Ik vroeg bi-j de rondvroag wie dut 'r
Now eindelijk zien waffel eens los

't Is weer es late geworden
Ik loop met de fiets an de hand
Ik stoor mien niet an verkeersborden
Ik blief netjes an de kant

Mien schoonmoeder kump wel 'ns kieken
Moar dan heb ik weinig tied
Dan wil ik de boel niet verzieken
Ik mot weg 't bestuur duld dat niet
Al in de kantine van 't dorpshuus
Besprekt wi-j ons dagelijks leed
Wi-j wet goed dat elk huus hef zien kruus
Wi-j wet oh zo goed hoe dat geet

't Is weer es late geworden
Ik loop met de fiets an de hand
Ik stoor mien niet an verkeersborden
Verrek ik stoa midden in 't land