Refrein:
Doar he´k een hekkel an
Doar he´k een alderbastend groewelijken hekkel an
Woar ik niet tegen kan, doar kan´k niet tegen man
Doar he´k een alderbastend groewelijken hekkel an

´t Bunt altied de zelden
Zit d´r met de snavel tussen
Die andermans vrouw wilt kussen
Die strontvervealend bunt
Die niet zonder andacht könt

Refrein

´t Bunt altied de zelden
Die drea-jt overal umhen
Die denkt da´k eur niet ken
As d´r iets is misgegoan
Die nooit wat hebt gedoan

Refrein

´t Is nooit es een ander, moar altied den eenen
Schupt altied ´t liefste, tegen zere benen
Hie hef gin benul, wat hie tewege brig
Moar zeg nooit een ander, iets recht in zien gezicht