loaw vanavond effen noar een klein cafeetjen goan
doar hebt ze nog een mooien olderwetse jukebox stoan
vier tafels op een holten vloer met hier en doar een stoel
wi-j mot hier effen iets an doen want 't is een dooie boel
ik heb nog een paar losse guldens in de binnentes... ZAK
bi-j de eerste tonen vliegt de pannen van 't dak
van 't dak van 't dak

de klok op rock met de slinger hen en weer
de klok op rock met de strak gespannen veer
de klok op rock met de motor as een speer
de klok op rock

de kastelein, niet al te klein, die hier wel wat van schrok
die pakken de jeneverfles en nam een grote slok
toen zag hi-j 't wat fleuriger en deej uutendelijk met
sluutingstied doar lag ik um, ik denk da'k dat verget
veur høken en veur brekken is dit een prima hok
kom kind, 't is moar tijdelijk want wi-j zet de klok op rock
op rock op rock

de klok op rock sprak Sachem de grote beer
de klok op rock met de bokse vol wagensmeer
de klok op rock mechaniekjen lup gesmeerd
de klok op rock

de kastelein hiel 't veur gezien en hie ging met pensioen
zien zeun liet 't verbouwen, now is der niks meer te doen
't duren toen moar effen en 't zaakjen ging op slot
d'n olden zei : "loat mien moar weer, ik wet wel hoe 't mot"
weg met die gekleurde lampen en die discotroep
as ik de klok op rock zet stoat ze zo weer op de stoep
op de stoep op de stoep

de klok op rock wi-j brengen u de ware leer
de klok op rock net as de glazenwasser veurige keer
de klok op rock zet 'm in de hoek moar neer
de klok op rock ik geleuf da'k 't schoap moar scheer
de klok op rock toe moar moeder 't dut niet zeer
de klok op rock Buizen Beernd is een toffe peer
de klok op rock pacemaker dut 't niet meer
de klok op rock noar Warnsveld wil ik niet meer
de klok op rock wat een alcoholische sfeer
de klok op rock die duuzend gulden die ik verteer
de klok op rock denk moar niet dat ik mien geneer
de klok op rock met 't varken noar de beer
de klok op rock huppe hop met kontepeerd