Boer Hendrik vroeg an Klare acht
Of zee al wat van bolle Jan verwacht
Mor Klara acht schudde heur kop
En de boer dacht da's 'n beste strop

Klara zes en Truuske vier
Dachten al 'n ni-je stier
Dus de boer gaf veur dat olde beest
As afscheid nog 'n laatste feest

Refrein:
Wi-j drinkt d'r een op bolle Jan
Umdat hee niet meer bollen kan
D'r is no feest hier in de stal
De bolle viert zien laatst bal

De bolle sloeg hen op de vlucht
Zien faam geet rond as 'n gerucht
Van Delfzijl tot an Maastricht
Zie'j in elke krant Jan zien gezicht

Bolle snapt d'r de ballen van
Dat 't zo verkeren kan
De ene keer hi-j uutgeteld
De andere keer de grote held