alle boeren in het land, ziet der is wat an de hand
de Rabo die ze mot betalen
belasting die de rest kump halen
van mien inzet en mien warken
vret zie zich zo vol as een varken

bi-j de bank kom ik niet weer
zie hebt alles al zo ongeveer
ik zit kompleet an de grond
nog effen en ik schiet in 't rond
is dit nou een welvaartsland ?
dat brengt niemand mien an 't verstand

ik baal van dat geknooi met mien tied
ik bun een echte boer en ga neet gauw opzied
ik bun niet slecht, kom op veur mien recht
wie 't er niet met ens is begriep mien slecht

ruilverkaveling was verplicht
alles kaal en recht, 't is gin gezicht
de loopstal kwam an de deur
't boeren is gebeurd
a-j 't goed bekiekt is de cirkel rond
zie zit allemoal te vretten van mien grond
van mien grond, van mien grond

van mien grond van mien grond
van mien grond van mien grond van mien grond