De lampen goat uut, de show is gedoan
De zaal is hoast leug, de leu bunt gegoan
Roadies pakt de show in 'n kist
'n half uurtje later ried wi-j deur de mist

Wi-j goat noar huus, meu moar voldoan
Goanderweggens loa-j 'n pilsje niet stoan
Wi-j bunt weer terug, i-j zegt goeie nacht
Moar ik bun alleen, gin mens die wacht

refr,

Ik zit in mien wagen en rie moar wat rond
en wol, dat nog ergens 'n cafeetjen losstond
't is zondagmorgen een uur of half vier
de leu ligt te sloapen, ik zeuk wat vertier

alleen in mien auto en kiek um mien hen
ik heb nog gin sloap, moar niemend die ik ken
op de radio zingt ze 'good night mon amour'
en op 'n rondweg ri-jd al 'n boer
ik bun alleen gin mense die wacht