Wi-j stoat hier weer te pezen, wi-j goat der steavig tegenan
I-j kunt geruste weazen, straks goa-w hier vandaan

De harses doet mien zeer, elken avond dat gebleer, a a auw
De harses doet mien zeer, elken avond dat gebleer, a a auw

't Spul steet op de kop, zie hebt heel wat op
Eerst dat gesjouw, en dan weer noar de vrouw

De harses doet mien zeer, elken avond dat gebleer, a a auw
De harses doet mien zeer, elken avond dat gebleer, a a auw

't Is keihard warken, zwoegen as 'n gek
't Is goed te merken an 't ende van de wèhk

De harses doet mien zeer, elken avond dat gebleer, a a auw
De harses doet mien zeer, elken avond dat gebleer, a a auw

A a auw, a a auw, a a auw