Wi-j høkt niet meeer, wi-j brekt niet meer
Veur effen
Wi-j zoept niet meer, wi-j reert niet meer
Veur effen
Wi-j stoat niet meer, wi-j springt niet meer
Goat niet meer as 'n gek tekeer
Wi-j knapt niet meer, daldeejt niet meer
Veur effen veur effen
Veur effen veur effen

Wa'k graag doen mag, in de winterdag
Veur effen
Een theatertour en gin veldslag
Veur effen
Wi-j doet kallem an, dan we-j d'r van
Wi-j goat d'r moar iets tegen an
Gin gebater in 't theater
Veur effen veur effen
Veur effen veur effen
Haverkamp zegt wat riemt d'r op
Veur effen
Zie zit mien boavenop de kop
Veur effen
Moar Haverkamp, is afgedamp
Moar dat is vanoavend gin ramp
Hol ow smoel, blief op ow stoel
Veur effen veur effen
Veur effen veur effen