Oei au au, woarum sloa'j mien met de deegrol
Oei au au i-j wet da'k van ow hol
De brug ston hoog 't spoor was dicht
'k Ston zes keer veur 't rooie licht
Heb meelij, schat ik dee'j alleen mien plicht

Oeoeiii au au oeoeiii au au
Oeoeiii au au oeoeiii au au
Heb meelij schat i-j kent mien eeuwig trouw

Oei au au in de gang lag een blauwe envelop
Oei au au deur de deurwaarder in de gleuf gestopt
Ik had de bel wel heuren goan
Moar heb de deur niet los gedoan
Ik had 't zweit wel in de handen stoan

Oei au au wie ri-jt der nooit een scheve schaats
Oei au au achteraf hebt zi-j altied heel vol praats
Zie dachten niet an hun eigen vrouw
Die vernam de roddel bliksems gauw
Gin sorry schat moar beide ogen blauw

Oei au au ik bun altied de gebetten hond
Oei au au 'n bult an de kop en een zere kont
As ik niet oppas krieg ik een dauw
Hier een snauw en doar een grauw