Dit is de krachttoer veur de superboer

Ik heb d'r genog van, umda'k niet meer an kan.
ik werk mien elke dag uut de noad
d'r is kritiek, op mien werk of mien muziek
altied nohlen woar i-j goat of stoat
de baas die lup te zeuren, alles af te keuren
de hele wek gezeik an de kop
de belle is gegoan, 't werk dat is gedoan
't is weer bi-j noa weekend en dan basten wi-j d'r op

Falderie, faldera, falderie, faldera, ha ha ha ha ha
falderie, faldera, en de wereld is oké

Alles mot steeds sneller,alles wurt steeds feller
d'r is gin tied meer veur begrip
i-j mot steeds meer presteeren en niet koeieneren
veurda-j 't wet zit i-j tussen wal en schip
't kan mien niks verdommen, um stress te verkommen
gooi ik soms alles van mien af
verstand dat geet op nul, høken, gin gelul!
wie niet met wil doen die drinkt een glaasje bier veur straf

Falderie, faldera, falderie, faldera, ha ha ha ha ha
falderie, faldera, en de wereld is oké

Het is nog niet ten einde, bi-j 't naad'ren van de nacht
men komt van ver en heinde, geniet van praal en pracht

Halloo,Halloo, halloo, halloo, halloo (BIS)

Falderie, faldera, falderie, faldera, ha ha ha ha ha
falderie, faldera, en de wereld is oké