't Was een staalblauwe hemel, de dag da-j mien verliet
Hoe ik hulpeloos mos toezien, verzonken in verdriet
Kom terug bi-j mien, bis
Hoe i-j parmantig achter mien an liep
Kwispelend met ow steert
Stok tussen de kaken, sterk as een peerd

Refr.:
Kom terug bi-j mien, ik bun zo op van binnen
Kom terug bi-j mien, wat mot ik zonder ow beginnen
Kom terug bi-j mien, kom terug bi-j mien

Een vriend veur 't leaven, was wat ik dacht
Zo snel as i-j toen weg ging, had ik nooit verwacht
Kom terug bi-j mien, bis

Ok al mot ik ow now missen, i-j hebt zovøl gegeven
I-j blieft in mien hart, de rest van ow leaven
Refr.

Brug:
's Nachts heur ik in mien dreumen, geluuden op de gang
Ow trippelende peute, heur ik al dagenlang, dagenlang
Kom terug bi-j mien, ik kan ow niet vergetten
't Is zo kaal in mien, ik veul mien bedretten
Refr.
Kom terug, kom terug, kom terug bi-j mien
Refr.