vrogger woonden in den Achterhoek
een bolle van een keal met een helen dikken boek
kop as een trekhaak, stark as een beer
en as hi-j kwoad was ging-e flink tekeer
hele dagen høken hi-j in 't rond
rikkesposte trok hi-j uut de grond
de leu die waren bang moar niet terecht
want Kapitein Høken was as mens niet slecht

Kapitein Høken was een monsterkeerl
en hie zei: "høken is normaal"

toen-e older wier trouwn-e met een wief
die ranselen 'm de streken uut 't lief
dat hef dan ok niet lange goed gegoan
en doar heffe toen wat an gedoan
toen hef hi-j de keet in brand gestokken
zien wief li-j vastgebonden in bed
hi-j is met de noorderzon vertrokken
ergens hen woar niemand iets van wet

Kapitein Høken was een monsterkeerl
en hie zei: "høken is normaal"

Kapitein Høken was een monsterkeerl !!