Ik kiek noar buuten, 't weer wurt niet wat 't wil
't Vrus niet en 't deujt niet, eigenlijk steet 't stil
Moar doar is niks wat mien drif, ik hoef niks te doen
Met de konte veur de kachel, een Jägermeister afternoon

Wi-j lagen met zien allen, al in een boerenschuur
De deur hing uut de hengsels, 't was der kold en guur
Um mien wat op te warmen, mos ik wel wat doen
Gin deerntjen te bekennen, een Jägermeister afternoon

Een fijne Jägermeister, ies en ies kold
Ik raak 't spoor niet beister, doarveur bun ik te old
Een fles noar binnen kloeken, dat mo-j veural niet doen
Gewoon een kalm tempo, een Jägermeister afternoon

's Winters op jacht goan, as 't vrus dat 't barst
't Ies zit op de roeten, moar eavengoed op 't glas
Um an die kolde peute, toch moar wat te doen
Wi-j nemt ons moar een neutjen, een Jägermeister afternoon