P : he, Buizen Beernd
B : he, Paultjen
P : de luu die vraagt mien hier
B : woar hier ?
P : woarum zoep i-j in hemelsnaam zo onwies völle bier ?
B : umdat ik dorst heb wat dacht i-j anders dan
en doar begint 't meestal met
P : dat zeg jij
B : moar as ik der vier gehad heb kumpt de rest van eiges met
P : ja, nee doar he-j 't 'm net
woar wat as i-j d'r proat van kriegt ?

(refrein)
dan zeg ik be be be bemeu-j der ow niet met
be be be bemeu-j der ow niet met
be be be bemeu-j der ow niet met
i-j bun niet wies, i-j bun niet wies
i-j bun niet wies
i-j kont vinden wat i-j wilt, moar i-j, i-j bun niet wies

B : oh moar i-j dan Paultjen Mealmoes
P : ja, wat is der ?
B : vertel i-j mien es hoe dat zit
P : wat dan ?
B : woarum kom i-j nooit an die lekkere meiden
die ow achter de konte an zit ?
P : a-j moar weet dat bi-j ons in Keppel
steet een bastend mooi gebouw
B : doar woon i-j in
P : doar tapt ze bier dat is zo lekker
dan verget i-j iedere vrouw
B : ja, nee doar he-j 't 'm net
moar wat as i-j der proat van krieg ?

dan zeg ik be be be bemeu-j der ow niet met
be be be bemeu-j der ow niet met
be be be bemeu-j der ow niet met
i-j bun niet wies, i-j bun niet wies
i-j bun niet wies
i-j kont vinden wat i-j wilt, moar i-j, i-j bun niet wies