wie niet wet wat høken is
die wet echt niet wat ie mist
høken op de motor deur 't zand
i-j høkt iedereen an de kant
høkende piraten høkt deur de loch
zie wisten best dat dat niet moch
's oavens høken bi-j een goei-jen band
idioot a-j dat niet kent

høken is, høken is, høken iis, is normaal

umdat høken lekker is
zei Kapitein Høken heel beslist :
echte høkers gif nergens um
zie weet eiges best woarum

høken is, høken is, høken iis, is normaal

soms dan is 't helemoal mis
dan wet niemand wat høken is
iedere keer vroagt ze mien dan weer :
woarum goat jullie toch zo tekeer ?

dan zeg ik he hee hee hee ik zeg heeee
høken, høken, oho høken

moar ens zal 't høken oavergaan
inplaats van een ander die hier had estoan
moar as ze later dan van ow zegt :
't was gin høken dan is 't pas slecht

høken is, høken is, høken iis, is normaal
høken is, høken is, høken iis, is normaal
høken is, høken is, høken iis, is normaal
høken is, høken is, høken iis, is normaal