Baal i-j doar ok zo groewlijk van
D'r steet een politie en die hølt mien an
Wi-j hadden d'n helen oaveond lang
Hard gepeest en niks te zoepen gehad

Wi-j waren op weg terug noar huus
Noar 't lekkere warme nøs van Truus
Wi-j hadden 't allemoal gehad
Want dat was oeh
Ja dat was oeh
Ja dat was Høken Høken Høken
Oehoe

Laatst toen waren wi-j een keertjen in 'n restaurant
Dat volk schrok zich te pletter en dat kek ons an
Wi-j lieten ons toen dalen zakken op een stoel
En now raps een stuksken vleis, anders sloa'k ow veur de smoel

Een keerl dee of i-j ons niet kon verstoan
En de rest van 't verhaal køn i-j doarom wel roan
En kunnen wi-j doarum wel oaversloan
Want dat was oeh
Ja dat was oeh
Ja dat was Høken Høken Høken
Oehoe