Zoas zie lup da's heel apart
Want zie slakkert met eur gat
En dat deint moar op en neer

Onze ogen die wordt groot
En dat wet zie donder goed en doarum
Dutz'ut dutz'ut dutz'ut ieder ekeer weer

Joa Annie wet heel goed
Hoe ze keerls hitsen mot
Wi-j raakt kats van slag
As zie uutdagend noar ons lach(t)

Joa wi-j hebt een monstertied
Met den beul van een griet
En zie geet subtiel te keer

Onze boksen stoat al bol
En doaran hef zie lol en doarum
Dutz'ut dutz'ut dutz'ut ieder ekeer weer