as ik vertel da'k vreet bun weazen høken
as ik vertel da'k vreet bun angegoan
as ik vertel da'k bun weazen brekken
dan blieft zie as-an de grond geneageld stoan

een echte høker kan gevuulig weazen
een echte høker kent ok sentiment
een echte høker wet wat echt en recht is
want dat is net wat zie 't best kent

ik bun en blief een echte høker
as høker zal ik deur 't leaven goan
een høker is never nooit niet bang
een høker lut ow nooit allene stoan

een echte høker die hult niet van nøhlen
een echte høker is never nooit niet bang
een echte høker wil met gin burger ruilen
want hie wil elke oavond an de gang

en as 't soms een keer iets te spontaan geet
en as i-j soms de gevolgen niet ziet
en as i-j soms ow zelf dan niet loat kennen
dan hei-j 't lef te zeggen dat 't ow spiet