Bunt jullie d'r kloar veur
Bunt jullie d'r kloar veur
Bunt jullie d'r kloar veur

Boeruhn
Boeruhn
Boeruhn

I-j en i-j en i-j en i-j
En i-j o en i-j o en i-j o en ikke d'r bi-j
Ik wi-j hi-j zi-j jullie en wij
Wi-j doet 't samen
Dat heurt d'r allemoal bi-j

Boeruhn
Boeruhn
Boeruhn

I-j i-j i-j i-j i-j i-j i-j en i-j
Hi-j jij jij jij jij en ikke d'r bi-j
Ow ow ow ow ow ow goeie humeur
Now now now now nownow bunt wi-j d'r deur

De stadsen met hun fratsen snapt gin bal van onze spatzen
De boeruhn kunt ouwhoeren en maakt feest na 't beesten voeren

Boeruhn
Boeruhn
Boeruhn