As de tied um te goan is angebrokken
En 't licht veur 't laatst is uutgedoan
Tut 't laatste moment bu-j blieven knokken
En heel völ stormen hebt weerstoan

't Moment um alles los te loaten
Wat dierbaar was en woar i-j hard veur vocht
As dit hoofdstuk veur ow wurt afgeslotten
Moar altied heb i-j ow huid duur verkocht

Alo-a-hee, dit vuult niet goed
't Hef niet meugen zijn, 't lag niet in 't verschiet
Alo-a-hee, 't geet ow goed
't Eind gevecht dat won ik niet

Onzen boerderi-j mot wi-j verkopen
De banke steunt ons now niet langer meer
Ik vin 't erg dat 't now zo mos lopen
Ik mot now verhuuzen en dat dut zeer