Wi-j bunt echte Achterhoekers, doar komt wi-j rond veur uut
Hollands praten is ons vremd, wi-j kent moar één geluud
Dat is ons eigen dialect, de allermooiste taal
Wi-j zingt zo-aw bunt gebekt en hebt maling an gebaal

Een echte Achterhoeker lust een borrel op zien tied
't Werk op de boerderi-je, nee dat verget-e niet
's Zommers blinkt de sikkels, doarna knolzaad in de grond
En as 't 's winters deur vrus vliegt de vlatsen in het rond

Achterhoek, oh Achterhoek, as ik die Gelpe boslucht roek
Achterhoek, oh Achterhoek, dauwdruppels op de beazentroek

Zommer, winter in de herfst, altied even mooi
Al proat ze in het westen van 't Gooi

Achterhoek, oh Achterhoek, as ik die Gelpe boslucht roek
Achterhoek, oh Achterhoek, dauwdruppels op de beazentroek

Korenbloem en klaproos groeit hier nog in de berm
En 's oavends in de heujberg dan heur i-j 't gekerm
De knecht en de meid die hebt doar de allergrootste schik
Tutdat de boer de leere op kump en oaver de rand hen kik

Achterhoek, oh Achterhoek, as ik die Gelpe boslucht roek
Achterhoek, oh Achterhoek, dauwdruppels op de beazentroek

Toch is ook in de Achterhoek de welvaart angetast
De meeste boerderi-jen die bunt al angepast
Met het varken noar de beer dat is der niet meer bi-j
Want as dat dierken zin hef dan kump de keerl van de K.I.

Achterhoek, oh Achterhoek, as ik die Gelpe boslucht roek
Achterhoek, oh Achterhoek, dauwdruppels op de beazentroek

Achterhoek, oh Achterhoek, as ik die Gelpe boslucht roek
Achterhoek, oh Achterhoek, dauwdruppels op de beazentroek