CD
Label: Mercury 542 796-2
Jaar: 2000

 1. Vremdeling
3 minuut 16
Tekst: B. Jolink en B. Migchelbrink.
Muziek: J. Kolkman, F. de Jong, A. Gascoigne, W. Terhorst en B. Jolink.

2. Oh, wat bun ik slecht
3 minuut 55
Muziek: B. Jolink
Tekst: B. Jolink en B. Migchelbrink.

3. Smoksen
3 minuut 59
Tekst: B. Jolink en B. Migchelbrink.
Muziek: B. Jolink.

4. Oost west
4 minuut 40
Muziek: B. Jolink en P. Kemper
Tekst: B. Jolink en B. Migchelenbrink.

5. Høken in 't bos
4 minuut 48
Muziek: B. Jolink, W. Terhorst, P. Kemper, J. Kolkman en F. de Jong
Tekst: B. Jolink en B. Migchelenbrink.

6. Alles op zien tied
4 minuut 02
Muziek: B. Jolink, W. Terhorst, P. Kemper, J. Kolkman en F. de Jong
Tekst: B. Jolink en B. Migchelenbrink.

7. Doar zit muziek in
3 minuut 28
Muziek: B. Jolink, W. Terhorst, P. Kemper, J. Kolkman en F. de Jong
Tekst: B. Jolink en B. Migchelenbrink.

8. Deur eur
4 minuut 17
Muziek: B. Jolink en B. Migchelbrink
Tekst: B. Jolink en B. Migchelbrink.

9. Wit zwart
3 minuut 21
Muziek: W. Terhorst
Tekst: W. Terhorst, B. Jolink en B. Migchelbrink.

10. Mien stuur, mien rem
4 minuut 23
Muziek: B. Jolink en B. Migchelbrink.
Tekst: B. Jolink en B. Migchelbrink.

11. Keihard deur de bochten
2 minuut 49
Muziek: W. Terhorst
Tekst: B. Jolink en B. Migchelbrink.

12. Die tied hebt wi-j gehad
5 minuut 05
Muziek: B. Jolink en F. Joly
Tekst: B. Jolink en F. Joly